Implantater

Eksempel på implantat

Nogle mennesker kommer ud for uheld, der ikke blot resulterer i huller eller ødelagte tænder.

I stedet tabes en hel tand eller endda flere tænder, og mange vælger at få tabet erstattet af kunstige fastsiddende tænder.
Implantater er fremstillet af titanium, der har den særlige egenskab, at det er i stand til at binde sig til levende knoglevæv, hvilket giver en væsentligt mere holdbar løsning.

Et tandimplantat foretages ved at tandlægen indsætter en skrue af titanium i kæbebenet, der påtager sig funktion som kunstig tandrod, og derefter er der, afhængigt af antallet af mistede tænder, mulighed for at anbringe kroner, broer eller proteser på den kunstige tandrod.

Behandlingsforløb

Behandlingen igangsættes med en vurderende undersøgelse, hvor tandlægen ved brug af røntgen billeder undersøger, om patienten har nok knogle i kæbebenet til indsætning af implantatet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der foretages en transplantation eller benyttes kunstig knogle.
Når tandlægen frem til, at behandling af patienten kræver en af de to sidstnævnte, kan det resultere i en længere og dyrere behandling.

Tandlægen præsenterer et behandlingstilbud, og første fase af behandlingen går i gang, når patienten har accepteret tilbuddet.

En skrue af titanium indsættes kirurgisk under lokalbedøvelse. Det foregår ved, at tandlægen borer et præcist hul i kæbebenet, hvori implantatet skrues på plads. Efter første fase af behandlingen er overstået, skal implantaterne undgå belastning i to til syv måneder, afhængigt af implantaternes placering i munden.

Når helingsperioden er overstået (foretages den såkaldte abutmentoperation, såfremt implantatet er dækket af slimhinden hvor tandlægen sætter et mellemstykke på implantatet, og efter endnu en helingsperiode, denne gang dog kun et par uger), tager tandlægen aftryk til en krone, en bro eller en protese, der cementeres eller skrues fast til mellemstykket.

Holdbarhed for implantater

Implantater og holdbarheden for samme varierer fra menneske til menneske, men under de rigtige betingelser er implanatet i hovedparten af tilfælde stadig funktionelt efter 10 år. Holdbarheden kan drastisk nedsættes ved at patienten eksempelvis ryger, har en svag knogle eller en general dårlig mundhygiejne.
De fleste komplikationer kan opdages og undgås ved overholdelse af kontrolbesøg.

Vi giver en garanti (på 3 år) på vores implantater.
Dette sikrer patienten en mulighed for begrænset eller omkostningsfri omlavning, i tilfælde af at implantatet falder ud, og der ingen rapporterede bivirkninger er, foruden infektion, der i langt de fleste tilfælde kan bekæmpes med renlighed.

Bemærk dog at der ingen garanti er på implantater for rygere, da rygning nedsætter holdbarheden af implantater drastisk.

Har du tandpine? Læs her om akut tandlæge.

Kontakt

Nørrebrogade 148
2200 København N
Telefon: 35 83 00 33
Fax: 35 83 28 33

SitemapVi modtager også mastercard!

Patient information

Klik her for gode råd om daglig tandpleje, aktuelle artikler og links: Patient information

Tandlæge information

Er du tandlæge? Læs hvordan vi kan hjælpe dig - Klik her

Andre artikler

Tandlæge i København

Indilife.dk

Indiworks logo