Organisationsudvikling, supervision og coaching

“Nogle mennesker ser problemer og spørger hvorfor.
Jeg drømmer mine drømme og spørger hvorfor ikke” 

Robert F. Kennedy

Alle gruppestørrelser kan have glæde af at gøre gruppens særlige vilkår og aktuelle fokusområder til genstand for dialoger om samarbejde, udvikling, kommunikation og kreativitet. Resultatet er større arbejdsglæde og effektivitet.

Vi sætter dig og dine kolleger i centrum, og vil undervejs lægge op til at gruppen vurderer om sten kan fjernes og nye muligheder opstå.

Når forløbet afrundes vil gruppen have taget beslutninger om eventuelle forandringer og der vil være klarhed om, hvilke handlinger eller beslutninger, der nu kan sættes i værk og hvem der er ansvarlig derfor. Alle involveres i processen.

Organisationsudvikling

Før en opgave mødes vi med jer for at drøfte opgaven, tidspunktet og metoden. Formødet er gratis og uforp- ligtende. Inden afholdelsen telefoninterviewes de involverede (ved store grupper interviewes repræsentanter for undergrupper, faggrupper mm). Dette input danner sammen med formødet grundlag for en skræddersyet workshop.

På workshoppen arbejdes med alle de involveredes mål og formål med at deltage. Alle høres – gennem samtaler i plenum eller mindre grupper. Hermed sikres at nye ideer og forslag kommer på banen. Eventuelle bekymringer håndteres undervejs. Der udarbejdes handleplaner og næste skridt aftales.

For at understøtte processen med at realisere beslutninger og initiativer, vil repræsentanter fra gruppen igen blive kontaktet telefonisk efter 1-2 måneder. Her kan der i forhold til den videre proces finde rådgivning sted.

Derudover kan det aftales, at Dialogkompagniet udarbejder en evalueringsrapport med forslag og kommentarer til gruppens videre arbejde.

Supervision

Et fast supervisionsforløb af mindre grupper (op til 10 personer) kan være hensigtsmæssigt i perioder hvor gruppen står i en omstillingsproces, før nye opgaver eller nye kolleger. Derved sættes fokus på her-og-nu situationer og deres løsningsmuligheder.

Supervisionsforløbet starter ligesom workshoppen med et uforpligtende formøde. På de første møder i forløbet introduceres gruppesupervision som metode, brug af reflekterende team og andre relevante emner. Gruppen mødes 2 timer 1 gang om måneden i mindst 6 måneder.

Coaching m.m.

Dialogkompagniet tilbyder også individuelle coachingforløb, foredrag og undervisning.
Lone Dax HeideLone Dax Heide:

NLP-coach, NLP-master-practitioner, ICC-coach og ICC-master-coach, systemisk proceskonsulent fra Inpraxis. Oprindelig uddannet indenfor økonomi/jura i en offentlig forvaltning. Har senest 16 års erfaring som HR-konsulent fra både offentlig og privat virksomhed og har arbejdet med alle sider af personaleområdet – ansættelse, afsked, udvikling, teamtræning og strategiarbejde.

¨
Ritte HagensRitte Hagens:

Konsulent og Kropsterapeut. Baggrund: Systemisk proceskonsulent fra Inpraxis, manager, fysioterapeut, teater, psykoterapi og shamanisme. Anerkendelse, nysgerrighed og åbenhed har været mit værktøj i 14 års arbejde med processer.

Dialogkompagniet
Solsortevej 13
2630 Tåstrup 

Mere: www.dialogkompagniet.dk
 

Vi søger ekstra plads

Måske kan du hjælpe os?

VI SØGER: LOKALE TIL AFHOLDELSE AF MØDER, MEDITATION OG SELVHJÆLPSSESSIONER EN-TIL-EN I DEN INDIANSKE TRADITION

Vi søger et lokale centralt i København – meget gerne Kbh. N. Det kan være et baghus, en gammel garage eller lignende (ikke et værelse i en lejlighed, med mindre de er adskilt). Og det skal helst ikke være for ‘fancy’. Minimum 15-20 m2. Gratis eller meget billigt, da det er baseret på ikke-profit aktiviteter. Det kan være, at du, eller en du kender, har et egnet lokale stående og synes det kunne være sjovt at hjælpe nogle mennesker og skabe noget liv og god energi i det.

Kontakt venligst Peter Tillge på rie@tillge.dk / 50 70 02 22 (SMS)

Kontakt

Nørrebrogade 148
2200 København N
Telefon: 35 83 00 33
Fax: 35 83 28 33

Vi modtager også mastercard!

Patient information

Klik her for gode råd om daglig tandpleje, aktuelle artikler og links: Patient information

Tandlæge information

Er du tandlæge? Læs hvordan vi kan hjælpe dig - Klik her

Andre artikler

Tandlæge i København

Indilife.dk

Indiworks logo