Kvalitetshåndbogen

Kvalitetshåndbogen er en samling af manualer og rutiner for tandlæger og klinikpersonale, som indeholder mål og beskrivelse af procedurer. Det er vor hensigt løbende at justere, forbedre og udbygge indholdet.

Målet med en kvalitetshåndbog er større frihed til tandlægen i det daglige arbejde. Det starter med et løbende samarbejde i personalegruppen mellem alle faggrupper og fortsætter med en udviklingsproces, der hurtigt skaber en helt speciel god atmosfære på klinikken, til gavn for tandlægen, de ansatte og patienterne. 

I denne atmosfære er ansvar og kompetance lagt de rigtige steder, der er fasthed i principperne og flexibilitet i metoderne.

Og så er målet realiseret!

Over 80 tandlægeklinikker i Danmark har fået Kvalitetshåndbogen.
De bruger den på hver sin måde.

Og sådan skal den bruges!

Jordnære retningslinier
Det overordnede mål er at bidrage til en løbende udvikling hen mod en god og sund privattandlægepraksis, hvor såvel vore kunders behov og ønsker som vores/teamets forventninger og velbefindende kan tilgodeses, indenfor de regulativer, der er afstukket af lovgivningen.

Kvalitetshåndbogen er en samling af manualer og klinikrutiner, som indeholder mål og procedurebeskrivelser, og er resultatet af en samlet proces på vores klinik de sidste 5-6 år, og det er vor hensigt løbende at justere, forbedre og udbygge indholdet.

Årsagen til, at den har bevæget sig “uden for huset” er dels, at jeg selv oplevede et stort behov for jordnære retningslinier ved min start som praktiserende tandlæge, og dels mange kollegaers ønske om at se, hvordan vi håndterede og formulerede opgaverne.

Manualerne lægger vægten på booking, økonomi og administration, hvilket selvfølgelig afspejler min baggrund som økonom. De skal kun betragtes som en inspirationsmodel eller skabelon, hvor jeg vil erklære min fulde enighed med Atke Nielsen/Lisbeth Dietz deri, at det væsentligste er det løbende samarbejde alle faggrupper imellem, selve processen og det, at hver klinik har sin helt egen, specielle atmosfære og sit eget særpræg.

Udformningen er i høj grad præget af følgende enkle ideer for at lette arbejdsgangene:

● Høj grad af forudsigelighed.
● Når ansvaret er overdraget, er kompetancen også.
● Individualitet kan godt systematiseres.
● Udholdenhed i arbejdet mod målene, fasthed i principperne,
men stor flexibilitet i metoderne.

Jo mindre energi man bruger på rutiner,
des mere overskud er der til det individuelle og sjove.

Tandlæge Peter Tillge

Ring 35830033 eller send en e-mail til peter@tillge.dk for yderligere oplysninger om vores KVALITETSHÅNDBOG for tandkliniker.
 

Kontakt

Nørrebrogade 148
2200 København N
Telefon: 35 83 00 33
CVR: 13163987

SitemapVi modtager også mastercard og MobilePay!

Patient information

Klik her for gode råd om daglig tandpleje, aktuelle artikler og links: Patient information

Tandlæge information

Er du tandlæge? Læs hvordan vi kan hjælpe dig - Klik her

Andre artikler

Tandlæge i København

Indilife.dk